Drents Archieve - Map Browser


Typ projektu
system do archiwizacji zbiorów map historycznych i ich prezentacji na ekranach multitouch
Technologie
ActionScript, OpenScales, GeoServer, PHP (Yii Framework), Python, Java
Zakres
architektura rozwiązania, projekt interfejsu, implementacja, badania użyteczności
Tagi